Uren registreren

In de urenregistratie van OfficeHeart is het mogelijk om alle uren een overzicht te bewaren. Hierbij kunnen gewerkte uren, gefactureerde uren en gebudgetteerde uren in een gezamenlijk overzicht. 

Gebruik urenregistratie

 • Selecteer de module Activiteiten – activiteiten
 • Selecteer bovenin de balk + Nieuw
 • In het activiteitenscherm wat geopend wordt kunnen de gegevens worden ingevuld.

Uitleg per gedeelte

Gegevens activiteit:

Medewerker: de medewerker voor wie de uren moeten worden geregistreerd.

Datum: datum wanneer het activiteit is uitgevoerd.

Bedrijf: bedrijf waarvoor de activiteiten geschreven worden

Project: indien de gewerkte uren voor een bepaald project gewerkt zijn, kan deze aan de activiteit gekoppeld worden

Soort: aan welk soort activiteit de gewerkte uren gekoppeld moeten worden. 

Onderwerp: het onderwerp van de gewerkte uren

 

Uren:

(van boven naar beneden)

 • Totaal aantal uur
 • Te factureren uren
 • Reistijd
 • Tarief(per uur)
 • Kilometers
 • Prijs per km
 • Gefactureerd: wanneer dit vinkje aan staat wordt de activiteit direct als gefactureerd gemarkeerd.
 • Goedgekeurd: wanneer dit vinkje aan staat wordt de activiteit direct als goedgekeurd gemarkeerd. 

 

Budgetgegevens:

Project budget: het totale budget wat toegekend is aan het project in de projectdetails. 

Koepel budget: het totale budget van de koepel waar het project onder valt. 

Besteed project: het bedrag wat al besteed is van het totale budget.

Resterend project: het resterende bedrag wat nog over is van het totale budget

Resterend koepel: het resterende bedrag wat nog over is van het totale budget van de koepel

Permissies activiteiten

Voor activiteiten kunnen er verschillende permissies worden ingesteld. Deze permissies kunt u vinden onder Beheer – Rollenbeheer – Kopje activiteiten. Sommige permissies hiervan hebben invloed op het activiteitendetailvenster.