Toevoegen van bestanden aan een nieuw emailbericht

Bijlagen toevoegen door te slepen

Aan een nieuw emailbericht kunnen bijlagen worden toegevoegd door deze naar het venster te slepen.

Bestanden kunnen vanuit de Windows Explorer hier naartoe worden gesleept. Deze worden dan automatisch geupload en aan het bericht toevoegd.

 

OfficeHeart documenten kunnen vanuit de documentenlijst naar het nieuwe bericht worden gesleept. Dit kan met meerdere documenten tegelijkertijd.

Hetzelfde geldt voor emailberichten (vanuit de emaillijst) of Ontvangen bestanden (scanner).

Conversie naar PDF of toepassen van briefpapier

Bij het verslepen van bestanden of documenten worden er 3 gekleurde ‘drop zones’ getoond. Dat zijn gebieden waarin de bestanden ‘losgelaten’ kunnen worden. 

 

Bij het droppen op de blauwe zone worden de items toegevoegd zoals deze zijn.

 

Bij het droppen op de rode zone worden de items omgezet naar PDF. Dit wordt alleen gedaan voor bestandstypes waarvoor dat kan (.docx, .xlsx). Alle overige bestanden worden ongewijzigd toegevoegd.

 

Bij het droppen op de groene zone moet er een briefpapier worden geselecteerd. Alle .docx en .xlsx bestanden worden vervolgens omgezet naar PDF waarna op alle PDF bestanden het geselecteerde briefpapier wordt toegepast. De overige documenten, anders dan .docx, .xlsx en .pdf, worden ongewijzigd toegevoegd.