Rollen en rechten

Onder Beheer – Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. In het overzicht hieronder is weergeven wat welke rechten en permissies inhouden. 

Overzicht

 

Aanleverpunten Gebruik van aanleverpunten
Activiteiten Toegang tot urenregistratie
Activiteiten goedkeuren Permissie om activiteiten goed te kunnen keuren in de activiteitenlijst. 
Agenda Toegang tot agenda
Bedrijvenlijst Toegang tot bedrijvenlijst Deze permissie bepaalt alleen of de lijst weergave is toegestaan en bepaalt verder niet de rechten voor de relaties. Zie daarvoor relaties lezen/schrijven
Beheer Toegang tot beheer
Beheer – bestanden Toegang tot bestandbeheer(e-mail- en documentsjablonen)
Beheer – Emailaccounts Toegang tot onderhoud van e-mailaccounts
Beheer – gebruikers Toegang tot onderhoud van gebruikersaccounts
Beheer – import en export Toegang tot importeren en exporteren van verschillende bestanden
Beheer – logboek Toegangn tot gebeurtenissenlogboek
Beheer – nieuwsberichten Onderhoud van nieuwberichten voor op het klantenportaal en in OfficeHeart
Beheer – portaal Onderhoud van accounts voor het klantenportaal
Beheer – rollen Onderhoud van rollen en permissies
Beheer – stamtabellen Onderhoud van stamtabellen
Beheer – teksten en vertalingen Onderhoud van teksten en vertalingen voor het klantenportaal
Beheer – verlofdagen Onderhoud van verlofdagen voor gebruikers
Beheer – verwijderde relaties Toegang tot verwijderde relaties(terugzetten)
Belafspraken geen gehoor Permissie om de knop “Geen gehoor” bij belafspraken te gebruiken. Met deze knop wordt direct zonder verdere bevestiging een mail op basis van een template verstuurd naar de persoon die je hebt proberen te bellen, maar niet bereikbaar was. 
Bellijst Toegang tot de bellijst
Beschikbaarheidsrapportages Toegang tot de beschikbaarheidsrapportages
Bestanden delen Toegang tot CloudShare 
Bijeenkomsten Onderhoud van bijeenkomsten/vergaderingen
Campagnes Toegang tot en beheer van e-mailcampagnes
Chat Chatgesprekken kunnen voeren
Chat beheren Permissie om instellingen voor chat te wijzigen en verwerken chats van andere gebruikers
Chat verwijderen Chatgesprekken kunnen verwijderen
Cloudshare Admin Permissie om klaargezette bestanden van anderen te zien, te verwijderen en de downloadhistorie daarvan in te zien
Contactmomenten Niet meer van toepassing
Contactpersonenlijst Toegang tot de contactpersonenlijst onder Relaties
Contactpersonenlijst verbergen De personenlijst is niet zichtbaar
Dashboard meldingen Toegang tot dashboard voor de module meldingen
Dashboard activiteiten Toegang tot dashboard voor de module activiteiten
Dashboard agenda Toegang tot dashboard voor de module agenda
Dashboard beheer Toegang tot dashboard voor de module beheer
Dashboard documenten Toegang tot dashboard voor de module documenten
Dashboard e-mail Toegang tot dashboard voor de module e-mail
Dashboard evaluaties Toegang tot dashboard voor de module evaluaties
Dashboard management Toegang tot dashboard voor management rapportages
Dashboard overig Toegang tot dashboard voor overige overzichten
Dashboard projecten Toegang tot dashboard voor de module projecten
Dashboard relaties Toegang tot dashboard voor de module relaties
Direct inloggen Gebruiker kan direct inloggen met in te stellen token
Documenten geupload Via het klantenportaal kunnen documenten worden geupload. Deze documenten worden aan een project gekoppeld en hebben een ‘nog te verwerken’ status. Deze documenten zijn zichtbaar onder “Geupload” onder Documenten. 
Documenten lezen  Rechten om documenten te lezen/openen/downloaden
Documenten schrijven Rechten om nieuwe documenten te maken
Documenten alle weergeven Alle documenten worden getoond(hier wordt niet naar eventuele rechten gekeken)
Documenten niet geregistreerde weergeven Alle niet geregistreerde documenten worden getoond(naast de documenten waartoe de gebruiker rechten heeft)
Documenten ondertekenen Permissie om documenten te kunnen ondertekenen
E-mail Toegang tot e-mail(welke account en andere rechten, op andere locatie instellen)
E-mail lijst  Toegang tot de e-maillijsten
E-mail opvolgen Mogelijkheid om berichten op te kunnen volgen
E-mail permanent verwijderen Permissies om e-mailberichten definitief te kunnen verwijderen
Evaluaties Toegang tot evaluaties
Facturatie admin Beheer van facturatie(nummering, instellingen enz.)
Facturatie lezen Rechten om facturen in te zien
Facturatie projecten Semi automatische facturatie van uren welke op projecten zijn geboekt
Facturatie schrijven Rechten om facturen aan te maken
Groepenlijst verbergen Groepenlijst niet zichtbaar onder Relaties
HeartBeat Interne permissie, beheer van OH
Importeren hulpmiddelen Permissie om hulpmiddelen uit een xls te importeren
Incidenten Toegang tot meldingen module
Inschrijvingen  Gebruik van aan- en afmeldingen
Interne berichten Toegang tot interne berichten
Kilometerdeclaratie Kilometersregistratie zichtbaar bij activiteiten toevoegen
Knowledgebase Leesrechten knowledgebnase en O&A artikelen
Knowledgebase schrijven Beheer en onderhoud van knowledgebase en O&A artikelen
Login nieuws Niet meer van toepassing
Mailmerge Rechten om mailingen uit te voeren
Mutaties Toegang tot en rechten om mutaties te verwerken (gemaakt door klanten op het klantenportaal)
Nieuwe generatie Nieuw platform, MOET aanstaan!
Notities Toegang tot Notities
Notities, niet gekoppelde weergeven Alle notities die niet gekoppeld zijn aan een project/bedrijf worden toch weergegeven. 
OfficeShare Toegang tot OfficeShare. Rechten worden bepaald door rechten op mappen
OfficeShare admin Beheer OfficeShare. Rechten om permissies op mappen in te stellen
OrderApi Rechten voor orderapi. Te gebruiken voor externe useraccount indien orderes vanuit andere applicaties worden toegevoegd. 
Orders lezen  Toegang to orders, alleen lezen
Orders schrijven Toegang tot orders, kan wijzigingen doorvoeren in bestaande orders en nieuwe toevoegen
Overdrachtsdossier Niet meer van toepassing
Personenlijst Toegang tot de personenlijst
Personenlijst verbergen Personenlijst wordt verborgen onder Relaties
Planning admin Permissie om planning goed te keuren en naar klanten te mailen
Planning lezen Permissie om de planning alleen in te zien
Planning schrijven Permissie om de planning te wijzigen
Portaal Toegang tot het Officeheart Startportaal
Producten lezen Toegang tot producten/artikelenlijst
Producten schrijven Rechten om producten te kunnen onderhouden
Project budgetlijst Permissie voor het weergeven van de budgetlijst onder projecten
Projecten Toegang tot de module projecten
Projecten planning Permissie om de planning voor projecten te kunnen wijzigen
Projecten financieel Financiele gegevens gebruiken bij projecten
Projecten schrijven Rechten om gegevens van projecten te kunnen onderhouden
Projecten verplicht Projectverplichting. Invoer van project is door de hele applicatie verplicht
Projectfacturatieplan Mogelijkheid om bij projecten een facturatieplan op te geven(klantspecifiek)
Rapportages lezen  Toegang tot overzichten
Rapportages schrijven Mogelijkheid oom rapportages te beheren waaronder permissies
Regioselectie Toegang tot selecteren van relaties op basis van locatie
Relatie admin Niet meer van toepassing
Relaties beperkt schrijven Rechten om beperkte gegevens van relaties te wijzigen. Alleen in overleg gebruiken(klantspecifiek)
Relaties lezen Toegang tot relatiegegevens
Relaties schrijven Rechten om relatiegegevens te onderhouden
Releasenotes Toegang tot releasenotes
Risicoprofiel Niet meer van toepassing
Service aanbod Permissie om het aanbod van hulpmiddelen op de ‘portaal marktplaats’te kunnen onderhouden
Service admin Permissie voor aanmaken nietuwe bonnen, status aanpassen, instellingen aanpassen
Service bonnen Toegang tot bonnen
Service facturatie Permissie om facturen te kunnen exporteren naar Exact
Service hulpmiddel verplaatsen Permissie om een hulpmiddel te verplaatsen
Service hulpmiddelenlijst Toegang tot hulpmiddelen 
Service technicus Permissie voor het kunnen afhandeken van servicebonnen, ‘mijn bonnen’, ’tekenen’, etc.
Service verhuur Toegang tot verhuur
Service verhuur items verwijderen Permissie om verhuuritems te verwijderen
Service verwijderen niet afgehandelde bonnen Permissie om niet afgehandelde bonnen te verwijderen
Snelkoppelingen verbergen Snelkoppelinge niet meer zichtbaar
Taken Toegang tot taken
Taken & Notities Toegang tot taken en notities
Taken, niet gekoppelde weergeven Alle niet gekoppelde taken worden ook weergegeven in de lijst
TicketApi Rechten voor ticketapi voor bv. koppeling van website formulieren
Uren admin Beheerdersrechten voor urenregistratie, kan uren van iedereen aanpassen, ook in verleden
Urenregistratie budget verbergen Bij het registreren van een activiteit wordt het budget niet weergegeven. 
Urenregistratie tarief verbergen Bij het registreren van een activiteit wordt het tarief niet weergegeven
Vakken Klantspecifiek
Verwerken ontvangen documenten Toegang tot digitalisatie/scanner
Verzendlijst Rechten tot verzendlijst
Workflow lezen Toegang tot workflow
Workflow schrijven Onderhoude en beheer van workflow