Rapportages

Flexibele overzichten op maat

Elke organisatie heeft een andere informatievraag. Met de rapportage module kan vrijwel elk overzicht worden samengesteld.

Altijd real-time informatie

Op elk willekeurig tijdstip heeft u altijd een actueel overzicht. Alle overzichten worden op het moment van uitvoeren gemaakt op basis van de informatie zoals deze op dat moment in de database staat.

Rechten en permissies

Per overzicht kan worden aangeven welke gebruikers toegang hebben. Operationele overzichten zijn dan bijvoorbeeld voor alle medewerkers beschikbaar, terwijl managementinformatie voor een beperktere groep gebruikers toegankelijk zijn.

Exporteren

Alle overzichten zijn te exporteren naar Excel of Word. Naar de veel gebruikte overzichten kunnen snelkoppelingen worden gemaakt.