Permissies dashboardgrafieken

Instellen van permissies voor dashboardgrafieken

Op het startportaal en op de dashboardpagina’s per module kan elke gebruiker zijn of haar eigen indeling maken met verschillende grafieken. Welke grafieken voor welke gebruiker beschikbaar zijn wordt bepaald door de rechteninstellingen.

Permissiegroepen

Onder Beheer – Gebruikers, knop Permissiegroepen – Overzichtsgroepen kunnen de overzichtsgroepen worden onderhouden. Hier kan ook worden opgegeven welke gebruikers toegang hebben tot welke groep.

Permissies overzichtsgroepen

Diagrampermissies

Voor elke beschikbaar diagram moet worden aangegeven voor welke overzichtsgroep deze toegankelijk is. Dat kan via Beheer – Gebruikers, knop “Diagrampermissies”.

Selecteer de gewenste overzichtsgroep bovenin het venster en wijs vervolgens de gewenste diagrammen toe aan de geselecteerde groep.

Diagrampermissies

Gebruik van grafieken

Grafieken kunnen aan het startportaal of dashboard worden toegevoegd door het wijzigen van de layout. Klik hiervoor op het startportaal op de knop “Layout wijzigen” en klik naarna op de knop “Diagram toevoegen”.

 

Er wordt dan een venster getoond met alle beschikbare grafieken. Dat zijn de grafieken die op die plek gebruikt kunnen worden en waar de gebruiker rechten toe heeft.

Optimale schermindeling

De positie en grootte van de grafieken kan elke gebruiker zelf bepalen. Bij het wijzigen van de inhoud van een dashboard kan een grafiek worden versleept door op het icoontje in de linker bovenhoek van de grafiek te klikken.


De grootte kan worden gewijzigd door de zg. splitters tussen de verschillende grafieken te verschuiven.