Koppeling tussen e-mailafzender en herkomst melding

Wanneer e-mailberichten worden omgezet naar een melding wordt de melding aangemaakt met als herkomst E-mail. Hier kan het afzender adres van het e-mailbericht aan toegevoegd worden. Zo kan er geselecteerd worden per afzender. Dit is overzichtelijker dan enkel alle meldingen die uit de e-mail komen. Hierbij kan het natuurlijk zo zijn dat er bij één herkomst meerdere e-mailadressen worden gebruikt. Ook deze e-mailadressen kunnen worden ingesteld in OfficeHeart.

 

Koppelen van één e-mailadres aan een herkomst

  • Selecteer Beheer – Tabellen – Incident Herkomst
  • Selecteer het potloodje voor aan de regel zodat de herkomst kan worden aangepast. 
  • Achter de herkomst moet het e-mailadres komen te staan. Hierbij maakt het niet uit of er een koppelteken wordt gebruikt of niet. Als het e-mailadres in de zelfde regel staat is het goed. 
  • Alle meldingen die via e-mail en dit e-mailadres binnen gekomen zijn krijgen de herkomst Test.

Koppelen van meerdere e-mailadressen aan een herkomst

  • Selecteer Beheer – Tabellen – Meldingen herkomst – emailadres
  • Voeg een nieuwe rij toe
  • Vul bij het Id nummer bij de eerste regel die toegevoegd wordt een 1, elke extra regel is een cijfer hoger. 
  • Als tweede moet het Id nummer van de Herkomst waaraan het e-mailadres gekoppeld moet worden, worden ingevuld. Dit is terug te vinden in de Tabel Incident Herkomst. 
  • Als laatste moet het e-mailadres ingevuld worden die aan de desbetreffende melding gekoppeld moet worden. Wanneer er een melding binnenkomt van dit e-mailadres zal het automatisch gekoppeld worden aan de Herkomst die bij het ingevulde Id nummer hoort. 
  • Bevestig door op het vinkje te klikken.