IP whitelisting

Binnen OfficeHeart kan per gebruiker worden ingesteld vanaf welke IP adressen er kan worden ingelogd. Wanneer een gebruiker probeert in te loggen vanaf een locatie welke niet is opgegeven in de lijst ‘Toegestane locaties’ in OfficeHeart krijgt deze persoon de melding ‘Er kan niet worden ingelogd vanaf deze locatie’. Om dit te voorkomen dienen onderstaande stappen te worden gevolgd. 

IP Adres toevoegen aan ''Toegestane locaties''

 

  • ‘Beheer’ -> ‘Gebruikers’
  • Klik op ‘+Nieuw’
  • Klik op tab ‘Overig’
  • Vul hier achter ‘Toegang vanaf IP adressen (v4)’ de toegestane IP adres(sen) in
  • Klik op ‘Opslaan’
IP adressen