Controle ingevoerde uren

Een sluitende urenregistratie is in meerdere opzichten van belang. Uren dienen tijdig te worden ingevoerd. De kans op onjuistheden is daardoor kleiner en de verdere verwerking (facturatie/nacalculatie) loopt geen onnodige vertraging op.

Het aantal uren dat elke medewerker per week moet registreren dient minimaal gelijk te zijn aan het aantal contracturen. De contracturen kunnen door een beheerder per gebruiker worden opgegeven. Van welk soort de uren zijn maakt niet uit. Dat kan variëren van facturabele uren tot verlof/opleiding/ziek etc.

Contracturen invullen

  • Selecteer Beheer – Gebruikers 
  • Selecteer de desbetreffende gebruiker en vul onder het kopje ‘Overig’ de contracturen in.  

Of uren facturabel zijn wordt bepaald door het uursoort. Per uursoort kan nl. worden aangegeven of dat betreffende soort gefactureerd dient te worden. Het aantal facturabele uren wil dus niet zeggen dat ook daadwerkelijk deze uren gefactureerd zijn of zullen gaan worden (er kan besloten worden om uren af te boeken of vaste prijs projecten etc.) In die zin is de incidatie facturabel of niet facturabel dus ook alleen maar een incidatie.

Uren controleren

  • Om ingevoerde uren te controleren met contracturen kan een overzicht gemaakt worden 
  • selecteer boven in de knoppenbalk ‘deze week’
  • Er verschijnt een overzicht van de activiteiten van de week waarin gekeken wordt.