Browserinstellingen pop-upblokker

Pop-upblokker voor browserinstellingen

Om OfficeHeart optimaal te kunnen gebruiken zijn er een aantal browserinstellingen nodig. Dit omdat OfficeHeart gebruik maakt van pop-upvensters en daarvoor moet de pop-upblokker in de browser uitstaan. In deze blog wordt er uitgelegd hoe een website kan worden toegevoegd aan vertrouwde websites en hoe de pop-upblokker kan worden ingesteld.

Pop-upblokker in Chrome

  • Open Chrome 
  • Klik rechts bovenin op de 3 puntjes (menu)
  • Klik op ‘Instellingen’
  • Selecteer links in het keuzemenu ‘Privacy en Beveiliging’ 
  • Kies vervolgens ‘Site instellingen’ 
pop-up blokker
  • Er opent nu een keuzemenu, selecteer onder ‘Content’ ‘Pop-ups en omleidingen’
  • Selecteer bij ‘Standaardgedrag’ de regel ‘Sites kunnen pop-ups sturen en omleidingen gebruiken’
  • Klik nu onder ‘Aangepast gedrag’ (na de regel ‘Toestemming om pop-ups te sturen en omleidingen te gebruiken op; ‘Toevoegen’ 
  • Plak in de witregel de URL van de OfficeHeart omgeving en klik op ‘Toevoegen’ 
pop-up blokker