Afleverinformatie mailingen

 Afleverinformatie kan verkregen worden voor een gewone mailing en gepersonaliseerde mailing.

Gewone mailing

Bij een gewone mailing ontvangt elke ontvanger exact hetzelfde bericht(het zijn eigenlijk een aantal bcc adressen).

De afleverinformatie van een normale mailing is op dezelfde manier te openen als voor een normale e-mail.

 

  • Map verzonden items – contextmenu e-mail – afleverinformatie. 
 

Bij deze afleverinformatie kan niet worden gezien welke ontvanger het bericht heeft gelezen of op welke link diegene heeft geklikt, omdat er geen onderscheid is gemaakt tussen ontvangers.

Gepersonaliseerde mailing

In geval van een gepersonaliseerde mailing ontvangt elke geadresseerde een uniek bericht.

De aflevergegevens van deze mailing kunnen worden geopend via de mergemonitor.


  • mergemonitor –  desbetreffende mailing te  gaan staan – via  contextmenu voor afleverinformatie te kiezen. 

De afleverinformatie tonen de totalen van alle verzonden berichten welke onderdeel uitmaakten van die mailing. 

Via overzichten is te ontsluiten welke ontvanger van de gepersonaliseerde mailing het bericht wanneer heeft ontvangen en wanneer op welke link heeft geklikt.